Hjem

 

 

Tilbage på sporet

 

LA vil have fokus på kerneydelser i Lejre

 

Vi ønsker at Lejre Kommune skal koncentrere sig om sine vigtigste opgaver:

 

•En ordentlig børnepasning

•En ordentlig folkeskole

•En ordentlig ældrepleje

•En ordentlig infrastruktur (veje, cykelstier, mobildækning, internet)

•En ordentlig social indsats overfor dem der trænger

 

Vores kandidater arbejder for:

 

•At effektivisere hvor det er muligt.

•At udlicitere opgaver hvor det er rentabelt

•At skære overflødige rutiner væk

•At få mere for mindre

•At fastholde Lejre som en dejlig kommune for alle aldersgrupper

 

Småbørnsfamilier – børnepasning

 

Liberal Alliance i Lejre mener:

 

•Daginstitutionsplanen bør understøtte, at der er et tilbud om decentral børnepasning der ligger bekvemt for børnefamilierne der ofte er pendlere. Den nuværende centraliseringstendens i Hvalsø er ti skridt i den forkerte retning!

•Vi ser gerne børnepasningstilbud med forskellige profiler. Det kan være skovbørnehaver, børnehaver med kreative værdier, børnehaver med mere fokus på det boglige, hjemmepasningsordninger osv. Forskelighed får tingene til gro! Vi er imod ensretning.

•Åbningstiderne skal være fleksible og tilpasset forældrenes behov - mange forældre rejser langt for at komme på arbejde

 

Folkeskolen

 

Liberal Alliance i Lejre mener:

 

Vi tror ikke på, at vi på kort sigt sparer penge ved at nedlægge de små skoler. Indtil nu har det været svært at påvise besparelserne fra de skolelukninger vi har foretaget i Lejre.

 

Antallet af skolesøgende børn vil være stort set uændret i de kommende år, men ventes at falde på lidt længere sigt – så vi slipper ikke for at diskutere skolestruktur.

 

De større skoler kan dog sagtens have deres berettigelse for de store børn – især i overbygningen, som på disse skoler kan få hævet deres faglige niveau og indgå i bredere fællesskaber.

 

Ambitionen er at vi skal give vores børn en så god en skolegang, at de har evner og lyst til at få sig en uddannelse bagefter.

 

De ældre

 

Liberal Alliance i Lejre mener at Lejre Kommune mangler ældreboliger og seniorboliger, og kommunen bør i samspil med private forsøge at få etableret flere seniorboliger rundt om i kommunen.

 

Antallet af borgere over 65 år forventes at stige med ca. 200 personer om året i de kommende år, og med ca. 30 procent over en tiårig periode.

 

Selvom de ældre borgere i dag er ”fit for fight” så er der desværre nogle, der bliver ramt af demens, kræft og andre sygdomme, der kræver en speciel indsats.

 

På sigt kræver det formentligt flere plejehjemspladser og en øget indsat inden for hjemmeplejen. Det bør vi allerede nu lægge ind i langtidsbudgetterne, så vi bruger pengene fra færre børn og unge til en forbedret ældrepleje.

 

Erhvervspolitik i Lejre

 

Liberal Alliance i Lejre mener:

 

Vi ved det godt: Lejre bliver aldrig en kommune med mange virksomheder og mange arbejdspladser. De fleste borgere kører til København, Roskilde og Holbæk for at arbejde.

 

Men vi bør værne om de arbejdspladser vi har, og altid forsøge at få flere.

 

Det kommunen kan gøre er at levere en hurtig og positiv sagsbehandling - og specielt i Teknisk Forvaltning – det bør overvejes at oprette en Task – Force der sørger for en smidig behandling af henvendelser fra erhvervslivet.

 

Herudover skal vi sørge for en god infrastruktur med

•God mobildækning til alle områder af kommunen

•God internetdækning til alle områder af kommunen

•Gode veje således at også store køretøjer kan komme gennem vores byer (herunder hører også at vi skal have sænket jernbanebroen i Lejre og måske have lavet en omfartsvej i Hvalsø)

 

Vindmøller

 

Lejre ligger i et smukt tæt befolket kulturlandskab, der ikke bør skæmmes af store vindmøller.

Vi mener ikke, at vindmøller skal opstilles midt på Sjælland, de hører primært til på havet med optimale vindforhold.

 

Biblioteker

 

Vi skal bevare et hovedbibliotek i Hvalsø, men kan overveje at erstatte de mindre biblioteker med mobile biblioteker (biblioteksbusser) - eller at lade borgerne bestille bøger over nettet og få dem leveret hos de handlende i nærområdet – hvis de handlende er interesseret i at indgå sådanne aftaler.

 

Et aktivt fritidsliv

 

Kommunen skal bakke op om lokale borgerinitiativer og hjælpe med lån til udbygning af haller, hvis der i lokalområdet kan skaffes den fornødne egenkapital.

Offentlig service koster kassen

Tal er taknemmelige – og man kan ikke uden videre overføre erfaringerne fra Langeland og København til Lejre. Men alligevel – er vi i Lejre gode nok til at effektivisere driften?

 

Hvis vi foretager et tankeeksperiment – og lader de mest effektive kommuner drive Lejre med den befolkningssammensætning vi nu har. Så kunne vi spare lidt over 5.000 kr. pr. indbygger svarende til 136 mio. kr. For dette beløb kunne vi nedsætte skatteprocenten med godt 2 procent.

Beregningen er en ”alt andet lige”-beregning foretaget af Liberal Alliance og skal naturligvis tages med et gran salt.

 

Men nu har de andre kommuner nok heller ikke rationaliseret og effektiviseret i særlig høj grad – så derudover ligger der formentligt væsentlige yderligere rationaliseringsmuligheder.

 

Partiernes dyre politiske kæpheste

 

Som politikere rider vi alle vores kæpheste. Vi har alle vores valgkredse, venner og bekendte - måske er det derfor at politikere opfører sig som småtskårne sognerådspolitikere, der hver især skal tilgodese deres vælgere. Det er måske derfor, de bruger skatteydernes penge på valgflæsk eller kæpheste som:

•Petanque-baner (Venstre)

•Kunststofbaner (Venstre)

•Millioner til (forsøgscentret), Sagnlandet - Nationalpark (SF og Socialdemokraterne)

•Millioner til jordspekulation i Hornsherred (Venstre, SF og Socialdemokraterne)

•Millioner til grøn økologisk kommune. Husk der er 325 konventionelle landbrug og ca. 25 økologiske landbrug i Lejre kommune (SF og Socialdemokraterne)

 

Liberal Alliance skal ikke gøre sig bedre end andre partier. Vi har også vores kæphest: det er kerneydelserne som kommunen skal levere til borgerne.

 

Fakta: Befolkningsudviklingen 2014-2030

Hvis vi ser på Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning vil de seneste 5 års udvikling blive forstærket:

 

•Antallet af borgere i arbejde vil fortsætte med at falde

•Antallet af pensionister vil stige kraftigt

•Antallet af børn i daginstitutioner vil falde

 

Gældsætningen af Lejre

 

Gennem mange år har Lejre været en af landets mere gældsatte kommuner.

SF, Socialdemokraterne og Venstre har ingen vilje til at afdrage gælden.

Med udsigt til færre erhvervsaktive skaffedyr er det er farlig kurs!

 

Lejre har – sammenlignet med andre kommuner – en høj gæld pr indbygger. Sammenligner man gælden i Lejre med de andre 98 kommuner i Danmark, ligger vi blandt de 25 procent mest gældsatte kommuner.

 

Når økonomien og indtægterne vokser – så er gæld ikke noget problem fordi gældsandelen falder automatisk. Når økonomien skrumper og indtægterne falder – så bliver gæld et meget stort problem.

 

Bruttogælden i Lejre har ligget stort set konstant omkring 540 mio. kr. siden kommunesammenlægningen.

 

 

 

De lover dig guld og grønne skove

 

Større Julegaver

 

Du betaler regningen

 

Skatteyder pas på dine penge,

brug din sunde fornuft

 

Vælg polititikere, der tør omprioritere i en tid med store forandringer

 

Janheine.dk

Spidskandidat

 

 

 

 

 

John Dalgaard´s MÆRKESAGER

 

Vindmøller NEJ TAK

Lad mig slå det fast med syvtommersøm, der er ikke plads til kæmpe vindmøller i lejre kommune. Der er en del borgere der med god grund er nervøse for deres helbred hvis disse kæmpe vindmøller kommer til Lejre og der skal ikke tages chancer med borgernes helbred. Derudover er vores skønne natur i området ikke tjent med at blive spoleret. Vindmøller hører til på havet, ikke i beboet område.

 

Lejre Midtpunkt, Hvalsø Hovedgade.

Hvalsø hovedgade er midtpunkt for mange fælles aktiviteter i Lejre. Derfor er det vigtigt at hovedgaden ikke ligner en spøgelses by af dimensioner. Vi skal sikre os at Hvalsø hovedgade er et attraktivt sted, og på den måde kan være med til at trække nyt erhverv og nye borgere til byen. Lad os sammen sørge for at Hvalsø hovedgade bliver et smukt sted at være.

 

Er Børne farme det rigtige for børn ?

Der er vedtaget at bygge en ny stor institution i Hvalsø, og derved lukke 3 gode små institutioner. Men er det nu det rigtige at gøre. Der er over 200 frie pladser for 0-6 årige i Lejre kommune, hvorfor så bygge en endnu større institution. Hvad sker der når denne nye børnefarm ikke bliver fyldt op, skal borgere fra Kirke Sonnerup, Kirke Saaby og Osted så til at køre til Hvalsø for at aflevere?

 

 

Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte mig

 

John Dalgaard, Lokalformand Liberal Alliance Lejre. Mobil: 50 51 74 19